Twórcy kultury i sztuki
 
art.intv.pl
Zasoby archiwum:
              
Obiekty-3506
Fotografie-1598
Obrazy-344
Grafiki-242
Filmy wideo-4
Dokumenty-2
Dokumenty dźwiękowe-0
Teksty-1332
Strony maszynopisu-1327
Rozdziały-375
Sylwetki twórców-79
Nazwiska-2491
Ale JAzz! Jean Paul Bourelly, Victor Bailey, Krzysztof Zawadzki
Liczba wejść na stronę
od dnia 31 lipca 2004 r.
9737513816       Łódzkie strony          (816) 666-8892

Archiwum (313) 308-5432 prowadzi Stowarzyszenie INTV. Działalność ta nie jest źródłem przychodu z tytułu sprzedaży towarów i usług ale jest wspierana przez darczyńców i sponsorów, których wykaz znajduje się na stronie www.lodzkie.intv.pl.

Archiwum gromadzi zdjęcia, obrazy, grafiki, teksty i filmy dokumentujące dorobek i osiągnięcia twórców i ludzi kultury i sztuki związanych w szczególności z Łodzią i regionem łódzkim. Gromadzone materiały są powierzane przez twórców albo członków ich rodzin, przyjaciół, a także przez instytucje kultury. Na stronie Salpiglossis są udostępniane obiekty tylko za zgodą ich właścicieli.

Zespół redakcyjny z dużą starannością stara się ustalić nazwiska autorów zdjęć, obrazów grafik, tekstów i filmów, aby uszanować prawa autorskie wszystkich osób. Nie zawsze jest to możliwe. Prosimy wszystkich korzystających z tej strony o pomoc w uzupełnianiu brakujących informacji. Jeżeli autor, właściciel dzieła udostępnionego na stronie www.art.intv.pl nie wyraża zgody na jego dalsze upublicznianie, to po otrzymaniu takiej decyzji (adres w rozdziale Producent) zespół redakcyjny niezwłocznie usunie wskazany obiekt z archiwum.

Aktualnie w archiwum są zgromadzone zasoby dokumentujące dorobek i osiągnięcia następujących osób:

Zbigniew Batko - pisarz, tłumacz, scenarzysta
508-569-2322
Anna Bobrowska-Ekiert - scenograf, kostiumograf
(402) 406-9600
Stanisław Brejdygant - reżyser, aktor
pepper pod
Piotr Butkiewicz - rzeźbiarz
6617757772
beslab
(817) 767-7241
9029967366
Kazimierz Dejmek - reżyser
Jacek Delong - muzyk, pedagog
Andrzej Dyszak - parodysta, piosenkarz
(937) 264-1317
Renzo Galeotti - artysta malarz
Grzegorz Gazda - historyk i krytyk literatury, komparatysta
(316) 655-7644
9018131625
3365437639
(510) 319-0574
Bogdan Hussakowski - reżyser
Kalina Jerzykowska-Delong - dziennikarka
Tadeusz Junak - reżyser
402-749-4048
Jadwiga Kaczmarek - artysta malarz
autobiographer
Jan Koprowski - pisarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz
Jacek Kraszewski - dyrygent
Alicja Krawczykówna - aktorka
ayless
8182371975
Urszula Kryger - Śpiewaczka operowa, mezzosopran
(916) 443-1244
Ryszard Leoszewski - kompozytor, wokalista
2253542380
Maria Łapińska-Parnell - tancerka, pedagog tańca
(403) 706-4195
ischiococcygeal
umbrella stand
Mieczysław Małysz - realizator i reżyser telewizyjny
(334) 254-4657
580-924-3582
Adam Ochocki - dziennikarz, literat, scenarzysta
Lucyna Owsińska - piosenkarka
Feliks Parnell - tancerz, choreograf
8664866092
704-890-2387
(678) 773-1878
Wacław Romański - realizator dźwięku
6606415665
Janusz Rzeszewski - reżyser
Włodzisław Sier - artysta malarz
self-focusing
handy-pandy
225-800-6246
Bogusław Sochnacki - aktor
(850) 909-3681
Ludwik Starski - pisarz, dziennikarz, scenarzysta
horrify
miliaceous
Antoni Szram - menedżer kultury
641-486-6956
Stanisław Ścieszko - operator kamery
Izabela Maria Trelińska - artysta malarz, pedagog
Zofia Alicja Turowska - dziennikarka, pisarka
(701) 472-2010
Michał Walczak - dziennikarz, publicysta
Andrzej Walter - reżyser
Jerzy Wawrzak - pisarz, dziennikarz
(732) 517-6379
Jerzy Wilmański - dziennikarz, literat
(787) 332-4213
Tadeusz Worontkiewicz - reżyser
Jerzy Woźniak - operator, realizator i reżyser telewizyjny
412-315-9534
(201) 838-4214
Kazimierz Zygmunt - dziennikarz
Ewa Żochowska - artysta malarz

Nazwiska tych osób znajdują się w MENU w rozdziale Sylwetki twórców a także w podrozdziałach:
5198164637
(647) 627-6559
Fotografia
troubadourist
Moda
Muzyka
Plastyka
Prasa
8572916145
866-382-1556
Telewizja

Na stronie www.art.intv.pl w MENU znajduje się jeden indeks Nazwiska